"MAN'S LIFE IS PURPOSEFUL MOTION"

Ayn Rand, Atlas Shrugged, 1957

LIVE Balanced věnuje pozornost mužům. Je ale tvořena pro ženy a děti. Děti nepřítomných otců, ženy zaneprázdněných a slabých mužů. 

Mužů zaneprázdněných nesmyslnými projekty, ego-sporty, prázdnými řečmi.

 

 LIVE Balanced focuses primarily on working with men.

But it is dedicated to children and women. To children of absent fathers, women of pre-occupied and weak men.

Men busy with themselves, their projects, ego-boosting sports and empty talk.